Köpekler Neden Çok İşer? Sebepleri Nelerdir?
img
Blog

Köpekler Neden Çok İşer? Sebepleri Nelerdir?

Köpekler Neden Çok İşer?

Köpek sahiplerinin en çok araştırdığı konuların arasında, köpekler neden çok işer? konusu gelmektedir. Köpeklerde çok işeme sorunu tıbbi poliüri terimiyle tanımlanır. Sorun bir dizi faktörden kaynaklanabilir. Köpeklerde çok işeme sorunu diyabet veya enfeksiyon gibi hastalık kaynaklı olabilmektedir.

Zamanında tedavi edilmezse ciddi rahatsızlıklara yol açabilmektedir. Köpeklerde çok işeme konusu yaşlılığa bağlı olarak da gelişme göstermektedir. Yaşlı köpekler daha fazla sıvı tüketme ihtiyacı duyar ve bu sebepten çok işer.

Ancak gereğinden fazla işemeleri durumunda çeşitli rahatsızlıkların belirtisi olabilir. Bu durumda mutlaka tedaviye yönlendirilmelidir. Köpeklerin çok işemesi beslenme alışkanlıklarına bağlı olarak da gelişme gösterir. Köpek besinlerinde çok fazla tuz katkısı varsa, aşırı sıvı tüketmek zorunda kalarak, işeme sorunları ortaya çıkabilir.

Köpeklerin Çok işeme Sebepleri Nelerdir?

Köpeklerin çok işeme sebepleri birçok nedene bağlı olabilir. Bunların başında beslenme alışkanlıkları gelmektedir. Köpek çok fazla suya ihtiyaç duyacak besinlerin verilmesi, başlıca idrar sebebi sayılabilir. Bu durumda diyet uygulanarak çözüm elde edilir. Bununla birlikte;

  • Şeker hastalığı,
  • Böbrek hastalığı,
  • Kısırlaştırılmayan erkek köpeklerin bölge belirleme amacı ile işemesi,
  • İşeme alışkanlığı edinmemesi,
  • Yaşlılığa bağlı sebepler,

Nedeniyle çok işeme sorunları ile köpeklerde çok işeme sorunları ortaya çıkabilmektedir. Bu durumda öncelikle sorunun kaynağının tespiti amacı ile veteriner kontrolünden geçirilmesi, gerekli testlerin yapılması gerekir. Hipotalamus veya hipofiz bezinin anormal çalışması sonucunda diabetes insipidus nedenleri ortaya çıkmaktadır.

Köpeklerde çok işeme sorunları böbrek hasarlarına neden olan hastalıkların habercisi olabilir. Kısırlaştırılmayan erkek köpeklerde daha sık görülmekle birlikte, dişi köpeklerde de benzer şekilde bölge belirlemek için sık idrar yapma sorunları görülebilmektedir. Fonksiyonları normal olmasına rağmen işeme alışkanlığı edinememiş köpeklerde sık işeme görülebilmektedir. Köpeklerde sık işeme nedenlerine bağlı olarak, çözüm yöntemleri aranmalıdır.

Köpekler Sık Çiş Yaptığında Ne Yapmalı?

Yavru köpeklerde sık çiş yapma oldukça yaygındır. Köpekler çiş yapmayı öğrenirken istemsiz kaçış sorunları da görülür. Yok etme alışkanlıklarının gelişmemiş olması, aşırı heyecan ve korku yaşadıklarında, üriner sistemde idrarı çıkmayı kontrol etmeyi imkansız hale getiren malformasyonlar, sık çiş yama sorunlarının ortaya çıkmasına sebep olur.

Yavru köpekler dokuzuncu haftadan sonra çiş alışkanlığı edinmesi için sokağa çıkarılmalı ve uygun alanlar oluşturulmalıdır. Bu sayede çiş alışkanlığı elde eden köpekler, çişini sokakta veya kendilerine ayrılan bölümlerde yapma alışkanlığı edinirler.

Köpeğin Sık Çiş Yapması Ne Anlama Gelir?

Köpekler doğal olarak günde birden fazla çiş yapabilirler. Köpeğin çiş alışkanlığı eğitimi verilmesine rağmen her yerde ve sıklıkla çiş yapması, veteriner konsültasyonuna gitmek için bir neden olmalıdır.

Yapılan değerlendirmeler sonucu tedavi yöntemleri ortaya çıkartılır. Köpekler yeterli çiş eğitimi almamasından kaynaklı sık çiş yapma alışkanlığı geliştirebileceği gibi, ciddi sorunlarında habercisi olabileceği unutulmamalıdır. Köpekler yeterli çiş eğitimi almış olsalar bile, ortam değişikliğinde, ayrılıktan kaynaklı anksiyete durumlarında da sık çiş yapma sorunları yaşarlar.

Bir Köpek Günde Kaç Kez Çiş Yapar?

Köpeklerin günlük çiş yapmaları, yaşlarına göre değişiklik gösterir. Yavru köpeklerde daha fazla çiş yapma ihtiyacı duyarken, yetişkin köpeklerde bu sayı daha düşüktür. 8 haftalık bir köpek günde 12 defa çişe çıkarılmalıdır. Bunun sebebi, sindirim sistemi tam olarak gelişmemiştir.

Dışkılamak ve idrar yapmak için daha fazla zamana ihtiyaç duyarlar. 15 ile 22 haftalık köpeklerde, günde 8 defa çişe çıkarmak yeterli olacaktır. 22 ile 36 haftalık köpeklerde bu sayı 6’ya düşer. Yetişkinlik evresinde çişe çıkarma sayısı 4’e kadar düşer.

Köpeklerin Sık Çiş Yapmasının Irkı ile İlişkisi

Her köpek ırkı farklı özellikler göstermektedir. Bazı köpek ırkları bazı hastalıklara daha yatkındır. Irklarına bağlı olarak idrara sık çıkma, idrara az çıkma inkontinans, tümör gelişimi gibi rahatsızlıklar gelişebilir. Dalmaçyalı, Cocker, Poodle, Bulldog, Russian Terrier, Yoshire terrier, Minyatür Schnauzer, Bichon ve Lhasa Apso ırkları bu tür rahatsızlıklara yatkın ırklardır.